Jaunumi
Līgatnes novada dome 2012. gada 6. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu.

 Ar teritorijas plānojuma dokumentiem var iepazīties novada mājas lapā www.ligatne.lv un novada domes telpās Spriņģu ielā 4, Līgatnē, darba dienās no 8.00 – 15.00.

No 2012. gada 11. septembra līdz 2. oktobrim var iesniegt atsauksmes rakstot uz iepriekš minēto adresi vai e-pastā: būvvalde@ligatne.lv.

Līgatnes novada teritorijas plānojuma gala redakcija 

Līgatnes novada attīstības programmas gala redakcija

2012-09-30