Jaunumi
Līgatnes novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2019"

Līgatnes novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedrisko iniciatīvu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”.

Ja tev ir ideja un spars īstenot projektu, kas uzlabos dzīves vidi Līgatnes novadā, mēs nāksim talkā.

Kādus projektus iespējams īstenot?

Projektiem jāveicina Līgatnes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošana un uzlabošana. Tie var būt, piemēram, vides objekti, pasākumi, pasākumu cikli vai kas cits.  Galvenais nosacījums: projekta īstenošana ir aktuāla vietējai sabiedrībai vai tās daļai.

Kas var pieteikties un īstenot projektus?

Jebkura fiziska persona vai personu grupa, kā arī biedrības vai nodibinājumi.

Kāds būs atbalsts?

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 700 EUR. Kopējā atbalsta summa, kas pieejama konkursa ietvaros – 3 500 EUR.

Viens pieteicējs var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu, bet tie nedrīkst būt saturiski saistīti.

Kā pieteikties?

Aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem un iesniegt aizpildītu pieteikuma veidlapu Līgatnes novada domē (iesniedzot domes sekretārēm, nosūtot pa pastu vai nosūtot ar elektronisko parakstu apstiprinātu e-pastu) līdz 2019. gada 19. jūlija plkst. 12.00.

Tāpat aicinām iepazīties ar līgumu, kas tiks slēgts ar apstiprināto projektu iesniedzējiem, un gala ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma pēc projekta īstenošanas.

Projektu īstenošana

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2019. gada 26. jūlijam. Projekti jāīsteno līdz 2019. gada 4. novembrim. Ja projekts saistīts ar pasākumu organizēšanu, kas iecerēti pēc šī datuma, projekta īstenošanas laiku iespējams pagarināt līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikumu projekta īstenotājam jāapņemas uzturēt projekta ietvaros radītos objektus labā kārtībā vismaz divus gadus. Tāpat atgādinām, ka par projekta ietvaros radīto objektu ekspluatācijas drošību atbildīgs ir projekta īstenotājs.

Vēlam veiksmi!

 

Projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2019" nolikums

Pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

Līguma paraugs

Gala ziņojuma veidlapa

Attēlu rezultāti vaicājumam “sabiedrība ar dvēseli”

 

 

 

Papildu informācija:

Līgatnes novada domes projektu vadītāja Inese Okonova

Tālr.: 64153408; 25723833

inese.okonova@ligatne.lv

 

2019-07-05
Laika ziņas
Aptaujas