Jaunumi
Līgatnes novada dome izsludina sabiedrisko apspriešanu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. pantu, kurš paredz iespēju pašvaldībām, noteiktā veidā informējot un uzklausot iedzīvotāju viedokļus, noteikt aizliegumu savā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus (ĢMO) tāpēc, ka:

  • pastāv pamatotas bažas par ĢMO kaitīgo ietekmi uz vides daudzveidību un cilvēku organismu;
  • nepieciešams pasargāt mūsu novada dabu, saglabājot vides daudzveidību, un izslēgt iespēju ĢMO sajaukšanos ar parastiem augiem, kas ilgtermiņā varētu novest pie atsevišķu augu un dzīvnieku sugu izzušanas vai neatgriezeniskas pārveides;
  • jāpasargā novada administratīvajā teritorijā esošie tradicionālie lauksaimnieki no iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties, ĢMO kultūrām sajaucoties ar viņu audzēto produkciju;
  • jāpasargā novada potenciālās iespējas attīstīt bioloģisko lauksaimniecību;
  • nav iespējama ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana paralēli tradicionālajām, jo maza iespēja novērst abu viena kultūrauga šķirņu sajaukšanos.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Līgatnes novada domes Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas 2017. gada 15. novembra atzinumu, Līgatnes novada dome izsludina sabiedrisko apspriešanu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu Līgatnes novada administratīvajā teritorijā.

Sabiedriskās apspriešanas periods noteikts no 2017. gada 27. novembra līdz 2017. gada 27. decembrim

Sabiedrības viedokļus, priekšlikumus un iebildumus lūdzam iesniegt:

  • Līgatnes novada domes Līgatnes pakalpojumu centrā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, darba dienās no 9.00 līdz 15.00, e-pasta adrese: novadadome@ligatne.lv;
  • Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, darba dienās no 9.00 līdz 15.00, e-pasta adrese: ligatnes.pagasts@ligatne.lv.

 

 

 

2017-12-02