Jaunumi
Līgatnes novada dome izsola lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas tiesības

Līgatnes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Grūdeņos”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030087 ), zemes nomas tiesības. Sākuma cena kopējai gada nomas maksai bez  pievienotās  vērtības nodokļa EUR 550,00.

Izsole notiks 2018. gada 14. maijā plkst. 9.30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2018. gada 14. maijam plkst. 9.20.

Kontaktpersona uzziņām un par iznomājamās zemes apskati Ēriks Liepiņš mob. 29181845.

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieteikuma veidlapa

2018-04-29