Jaunumi
Līgatnes novada dome izsola nekustamos īpašumus - dzīvokļus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - dzīvokļus:

  • Gaujas iela 17-2, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42119000528 – 34 m2 ar nosacīto cenu EUR 1400,00;
  • Gaujas iela 9-19, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42119000545 – 25 m2 ar nosacīto cenu EUR 1100,00.

Izsole notiks 2019. gada 3. septembrī plkst. 10:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 2. septembrim. Lai piedalītos izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu Gaujas iela 17-2 un Gaujas iela 9-19 Līgatnē, Līgatnes novadā - izsoles noteikumi

pieteikuma veidlapa

 

2019-08-06