Jaunumi
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvokļus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - dzīvokļus:

  • Gaujas iela 11-10, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42119000538 – 34 m2 ar nosacīto cenu EUR 2000,00;
  • Gaujas iela 18-17, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42119000526 – 38,5 m2 ar nosacīto cenu EUR 2650,00.

Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 11.30 Augšlīgatnes kultūras nama  telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15.00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 4. novembrim. Lai piedalītos izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 

 

2019-10-23