Jaunumi
Līgatnes novada dome izsolē pārdod zemi

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi:

  • Mēness iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42110070300 – 8301 m2 ar nosacīto cenu EUR 6500,00;
  • Ošu iela 35, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kad. Nr. 42620040704 - 1813 m2 ar nosacīto cenu EUR 3700,00

lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamo zemi:

  • “Pagasta mežs - 13”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kad. Nr. 42620090066 – 62,29 ha (t.sk. meža zeme 11,11 ha) ar nosacīto cenu EUR 176600,00;
  • “Dālija”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kad. Nr. 42620050004 – 1,3939 ha (t.sk. meža zeme 0,8516 ha) ar nosacīto cenu EUR 2000,00.

Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 11.00 Augšlīgatnes kultūras nama  telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 4. novembrim. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Tālrunis uzziņām 29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

2019-10-23