Jaunumi
Līgatnes novada dome līdz 2011.gada 28.decembrim plkst. 18:00 aicina pieteikties uz vakanto sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem vietu

(pilna darba slodze) ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” īstenošanai uz 24 mēnešiem.

Prasības pretendentam :
*izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
*kvalifikācija – sociālais darbinieks;
*vismaz 1 gada darba pieredze profesijā;
* valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
Iesniedzamie dokumenti:
*Pretendenta CV;
*Izglītības dokumentu kopijas;
* Motivācijas vēstule.
    Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē sekretārei, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā personīgi vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi - novadadome@ligatne.lv , fakss – 64153176.
2011-12-28
Laika ziņas
Aptaujas