Jaunumi
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu

 

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

  • individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Mēness ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā, kad. Nr. 42110070300 - 8301 m2 ar sākumcenu EUR 6 500,00;
  • nekustamo īpašumu - dzīvokli Gaujas iela 18-17, Līgatnē, Līgatnes novadā, kad. Nr. 42119000526 - 38,5 m2 ar sākumcenu EUR 2 120,00.

Izsole notiks 2020. gada 14. janvārī plkst. 10:00 Augšlīgatnes kultūras nama  telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.

Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 13. janvārim plkst. 15:00. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Izsoles noteikumi

Pietekuma veidlapa

 

2020-01-03