Jaunumi
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi:

Lauku iela 1/3, Līgatne, Līgatnes novads,

kad. Nr. 42110070083 – 2036 m2 ar nosacīto cenu EUR 3600,00.

Izsole notiks 2020. gada 4. augustā plkst. 10:00

Augšlīgatnes kultūras nama telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00)

Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2020. gada 3. augustam. 

Lai piedalītos izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

 

Tālrunis uzziņām  29181845.

Tirdzniecības vietu nomas izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


 

2020-07-07