Jaunumi
Līgatnes novada dome pārdod mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus-dzīvokļus:

   Rīgas iela 1-15, Līgatnē, Līgatnes novadā ar nosacīto cenu - EUR 200,00;

   Rīgas iela 1-16, Līgatnē, Līgatnes novadā ar nosacīto cenu - EUR 200,00;

   Rīgas iela 3-16, Līgatnē, Līgatnes novadā ar nosacīto cenu - EUR 1000,00.

Izsole notiks 2018. gada 4. jūlijā plkst. 10:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā darba dienās līdz 2018. gada 3. jūlijam plkst.16.00.

Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā līdz reģistrācijai izsolei.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 

2018-06-04