Jaunumi
Līgatnes novada dome paziņo par sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarinājumu līdz 2011.gada 22.novembrim

20.10.2011. ir pieņemts lēmums (prot. Nr. 14, 10.§) pagarināt rakstisko priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kurā ieinteresētās personas var sniegt priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma zemes vienībās Gaujas iela un Gaujas iela 34, Līgatnē, Līgatnes novadā, izstrādei, līdz 2011.gada 22.novembrim.

               Rakstiskus priekšlikumus par detālplānojumu var iesniegt personīgi vai sūtīt pa pastu uz Līgatnes novada domi, adrese- Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, līdz šā gada 22.novembrim.
               Visi interesenti ir aicināti uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi šā gada 29.oktobrī, plkst. 11.00, Līgatnes kultūras namā, Sprinģu ielā 4, Līgatnes novadā.
2011-11-22
Laika ziņas
Aptaujas