Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome 14.06.2016. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 930 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

1. cirsma- Cirte ceļa nodalījuma joslā ar kopējo izcērtamo koksnes krāju 111,3 m3.  Cirsmas nosacītā cena - EUR 35,49;

2. cirsma - Cirte ceļa nodalījuma joslā ar kopējo izcērtamo koksnes krāju 90,7 m3.  Cirsmas nosacītā cena - EUR 31,15;

3. cirsma - Cirte ceļa nodalījuma joslā ar kopējo izcērtamo koksnes krāju 89,0 m3.  Cirsmas nosacītā cena - EUR 50,63.

Organizēta cirsmu apskate š.g. 7. un 8.  jūnijā. Pulcēšanās vieta apskatei Nītaures iela 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā plkst. 1000. Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 13. jūnijam plkst.1630 Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

           Tālr. informācijai: 29181845

Izsoles noteikumi

Piedāvājuma veidlapa

Cirsmu saraksts

Koku novērtējums 1. cirsmai

Koku novērtējums 2. cirsmai

Koku novērtējums 3. cirsmai

Līguma projekts


 

Publicēts 2016. gada 11. maijā

2016-05-11