Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome 2016. gada 13. septembrī Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 10:00  rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

 1. cirsma - atsevišķu 113  koku ciršana Līgatnes pilsētas teritorijā un 32 koku ciršana sanitārā cirtē īpašumā “Pilsoņu iela-10”  ar likvīdo krāju 158 m3 un nosacīto cenu EUR 813,00;

2. cirsma - malkas krājumi 169 m3 apjomā katlu mājas malkas laukumā Dārza ielā -8 , Līgatnes pagastā ar nosacīto cenu EUR 2900,00.   

Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, Konta Nr. LV47HABA0551012412261 pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 8. septembrī. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 930.

Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Cirsmu saraksts

Koku saraksts


Publicēts 2016. gada 31. augustā

2016-08-31