Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu un apaļkoku izsoli

Līgatnes novada dome rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībā ar kadastra  apzīmējumu 42110060201 elektrolīnijas nodalījuma joslā nozāģētiem  kokiem ar likvidās krājas apjomu 10,59  m3  un  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42110030201 sausiem koki (apdraud blakus esošo dārzu māju) ar likvidās krājas apjomu 5,94 m3. Kopējais likvīdās krājas apjoms 16,53 m3 ar  nosacīto cenu EUR 284,02. 

Izsole notiks 2018. gada 14. maijā plkst. 9.30  Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261, pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmas apskate š.g. 7. un 8. maijā. Pulcēšanās vieta apskatei Spriņģu iela 4,  Līgatne, Līgatnes novads plkst. 9.30.

Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 11. maijam plkst.16.30 Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.

Tālr. informācijai: 29181845

Izsoles noteikumi

Cirsmu saraksts

Mērījumu kopsavilkums

Cirsmas novērtējums

2. mērījumu kopsavilkums

2. cirsmas novērtējums

 

2018-04-29