Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome 07.10.2016. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 1000 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

1.      cirsma - atsevišķu 113  koku ciršana Līgatnes pilsētas teritorijā un 32 koku ciršana sanitārā cirtē īpašumā “Pilsoņu iela-10”  ar likvīdo krāju 158 m3 un nosacīto cenu EUR 488,00;

2.      cirsma – elektrolīnijā nozāģēti koki Līgatnes pilsētas teritorijā pie dārza ielas   ar likvīdo krāju 40,2 m3 un nosacīto cenu EUR 496,00;

3.      cirsma - malkas krājumi 169 m3 apjomā katlu mājas malkas laukumā Dārza ielā -8 , Līgatnes pagastā ar nosacīto cenu EUR 2890,00.        

Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, Konta Nr. LV47HABA0551012412261 pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 3. un 4. septembrī. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 930.

Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 6. oktobrim plkst.1630 Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novada, Līgatnes pagasta Nītaures - 6.

Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

Izsoles noteikumi

Piedāvājuma veidlapa

Cirsmu saraksts

Koku saraksts

Koku saraksts


Publicēts 2016. gada 23. septembrī

2016-09-23