Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes janvārī

Domes sēde notiks 23. janvārī pulksten. 09.00 Līgatnes pagasta Nītaures ielā 4

Darba kārtība:

1. Par Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

2. Par Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.

3. Par Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.

4. Par Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.

5. Par Kārtību, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Līgatnes novada pašvaldībā apstiprināšanu.

6. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” darbinieku štatu sarakstu un amata atalgojumu no 2016. gada 1. februāra”.

7. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

8. Par Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu.

9. Par telpu īri Dienas, interešu un amatnieku centrā "Saulespuķe".

10. Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – autoveikala.

11. Par grozījumiem Līgatnes novada domes Publisko iepirkumu organizēšanas kārtībā.

12. Par Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr.20/1 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2020. gadam” apstiprināšanu.

13. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu. 

 

Informatīvā daļa

 Par deputātes B. Pelses 15.01.2020. iesnieguma Nr. 3 izskatīšanu.

 

 

 


 

 

2020-01-23
Laika ziņas
Aptaujas