Jaunumi
Līgatnes novada domes un komiteju sēdes septembrī

15.09.  plkst. 08.10  Izglītības, kultūras, sporta un  jaunatnes lietu  komiteja

Pēc IKSJL komitejas  -  Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komiteja

16.09. plkst. 17.00  Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja

17.09. plkst. 15.00  Finanšu komiteja                                         

Domes sēde notiks 24. septembrī plkst. 9.00 Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē. 

 

2020-09-24
Laika ziņas
Aptaujas