Jaunumi
Līgatnes novada iedzīvotāji!

      Ļoti liels lūgums visiem, kas no Līgatnes novada domes saņem ūdens piegādes pakalpojumu un nodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Pievērsiet uzmanību - ne vienmēr ūdens skaitītāju rādījumu nolasījumu lapiņās (turpmāk – lapiņās) ir iedrukāta Jūsu īpašuma adrese. Pēdējā laikā domes grāmatvedībā nonāk ievērojams skaits lapiņu bez īpašuma adreses. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka atsevišķi īpašnieki nav iesnieguši datus par ūdens patēriņu. Lai izvairītos no pārpratumiem izrakstīto rēķinu summās, lūdzam neaizmirst lapiņās norādīt īpašuma adresi, uz kuru dotais ūdens patēriņa skaitītāju rādījums attiecas, un savlaicīgi informēt par skaitītāju rādījumiem.

            Informējam, ka par skaitītāju rādījumiem var paziņot, izmantojot arī e-pasta adresi skaititajuradijumi@ligatne.lv vai telefoniski, 64155485.

Paldies!

Ar cieņu,

Līgatnes novada dome

 

 

2013-12-03