Jaunumi
Līgatnes novada kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija

 2011.gada 15.jūlijā tika īstenots projekts „Līgatnes novada kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”Nr.10-09-L32100-000097, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar publisko finansējumu LVL 70153.49.ELFLA atbalsta intensitāte ir 90%.

Līgatnes novada kultūras nama rekonstrukcijas darbu veicējs ir SIA „Būve Wood Line”. Būvdarbu līguma kopējā summa - LVL 115 107.00.
Projektu vadītāja: Vineta Lapsele

 

2011-08-18
Laika ziņas
Aptaujas