Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

 

Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības īpašumam Spriņģu iela 7, Līgatne, Līgatnes novads (bijušā pansionāta ēka – kad. apzīmējums 42110060038001 un zeme – kad. Nr.  42110060038). Sākuma  cena mēneša  nomas maksai EUR 163,00 mēnesī bez PVN.

Izsole notiks 2021. gada 29. jūnijā plkst. 9:30 Augšlīgatnes kultūras nama  telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2021. gada 28. jūnijam plkst. 15:00.

Kontaktpersona uzziņām un par iznomājamā īpašuma apskati Ēriks Liepiņš mob. 29181845.

Noteikumi

Līgums

Uzmērīšanas lieta

Pieteikuma veidlapa

2021-06-15