Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai

Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Parks” (kad. Nr. 42110020200) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42110020201 daļai, 13500 m2 platībā, tīklu atrakciju parka ierīkošanai. Gada nomas maksas sākuma cena izsolē – EUR 100,00.

Izsole notiks 2018. gada 12. janvārī plkst. 9:30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2018. gada 11. janvārim plkst.16:30.

Kontaktpersona uzziņām un par iznomājamās zemes apskati Ēriks Liepiņš mob. 29181845.

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībnieka pieteikuma veidlapa

Zemes shēma

 

2018-01-03