Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldībā licencētās interešu izglītības programmas

Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas nosaka, ka nodokļu maksātāji savā ikgadējā ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu no 2016. gada 1. janvāra papildus var iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas pašvaldībā. (Līgatnes novada vidusskola un Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skola)

Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Maksa par Līgatnes novada iestādēs īstenotajām maksas interešu izglītības programmām tiek noteikta ar Līgatnes novada domes lēmumu.

Līgatnes novada dome izsniedz licences saskaņā ar  noteikumiem Nr.17/2 "Par Līgatnes novada interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību" un "Līgatnes novada domes interešu izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumu".

Līgatnes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija ir izsniegusi licences šādu interešu izglītības programmu īstenošanai: programmu saraksts (aktualizēts 14.12.2017.).

  • Latviešu tautas rotaļas un rotaļdejas Līgatnes novada pirmsskolas vecuma bērniem Līgatnes novada pirmskolas izglītības iestādē
  • Volejbols (1.-12.klase) Līgatnes novada Sporta centrā
  • Karatē (5-18 gadi) Līgatnes novada Sporta centrā
  • Florbols (5-18 gadi) Līgatnes novada Sporta centrā

Sīkāka informācija – Dace Bērziņa, Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste, Nītaures ielā 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov.. Tālrunis 26866855, e-pasts:dace.ligsk@inbox.lv

 

 

2017-12-15