Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus –dzīvokļus:

Gaujas  iela 18-10 Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42119000505, ar nosacīto cenu - EUR 600,00;

Gaujas  iela 14-13, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42119000501, ar nosacīto cenu - EUR 700,00;

Pilsoņu  iela 6-26, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42119000092, ar nosacīto cenu - EUR 300,00;

Skolas iela 6-5, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42629000442 -

EUR 600,00.

Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 11:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā darba dienās līdz 2018. gada 9. aprīlim plkst.16:00. Lai piedalītos izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Tālrunis uzziņām  29181845.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

2018-03-19