Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība rīko izsoli ar augšupejošu soli zemes nomas tiesībām

 

      Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli zemes nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - “Pagasta mežs 27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42620040643 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 30,37 ha platībā.

Sākuma  cena kopējai gada nomas maksai EUR 672,00.

      Izsole notiks 2021. gada 12. maijā plkst. 10:00 Augšlīgatnes kultūras nama  telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā.

      Dalībnieku reģistrācija Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 9:55.

       Kontaktpersona uzziņām un par iznomājamās zemes apskati Ēriks Liepiņš mob. 29181845.

Izsoles noteikumi

2021-04-28