Jaunumi
Līgatnes novada vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Zeperi” izdejo dejas Priekuļos...

 

30.janvārī 1800 Priekuļu kultūras namā notika tradicionālais koncerts
Uz muciņas danci vedu”.
  Kultūras nama deju kopa „Miķelis” bija uzaicinājis savus draugus - deju kolektīvus: „Baloži” (Baloži), „Pastalnieki” (Valmiera), „Saulgrieži” (Cēsis), „Sadancis” (Liepa), „Miķelēni” (Priekuļi), „Zeperi” (Līgatne).
„Zeperi” izdejoja dejas : „Nāc man līdzi uz Vidzemi”, Jāņa Purviņa horeogrāfija, „Šķetināmais šēmenis”, Jāņa Purviņa horeogrāfija un „Es gulu, gulu”, Agra Daņiļēviča horeogrāfija.
Pēc tam sekoja lustīga ballēšanās draugu lokā.
2010-02-02
Laika ziņas
Aptaujas