Jaunumi
Līgatnes Sociālais dienests aicina darbā asistentu

Līgatnes novada domes (90000057333)

Sociālais dienests aicina darbā

Asistentu (profesijas klasifikatora kods 5162 02),

kurš varētu nodrošināt sociālo pakalpojumu personai ar invaliditāti darbību veikšanai ārpus mājokļa (pavadīt uz/no darbības veikšanas vietām):

  • darba slodze – līdz 22 darba stundām nedēļā atbilstoši klienta nepieciešamībai;
  • darba samaksa – atbilstoši kārtējā gadā valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, tiek kompensēti transporta izdevumi, kas radušies, pavadot personu ar invaliditāti;
  •  prasības – darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti.

Pieteikumu un CV iesniegt līdz 2019. gada 15. jūlijam. Tālrunis informācijai 29392952

2019-06-30