Jaunumi
Mēs lepojamies! Mācību olimpiāžu laureāti Līgatnes novada vidusskolā

Ir beigusies starpnovadu mācību olimpiāžu sezona, ko organizē Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu apvienotā izglītības pārvalde.

No mūsu skolas pavisam piedalījušies 40 skolēni, daži – vairākās olimpiādēs. Piemēram, 8.a klases audzēkne Agute Klints pārbaudījusi savu varēšanu piecās olimpiādēs, bet 9.b klases skolnieces Linda Ločmele un Aleksa Vihlo guvušas pa divām godalgotām vietām.
 
Starpnovadu mācību olimpiāžu laureāti:
 
1.     vietas
Dāvids Aumeisters, 6.b kl., angļu valoda, skolotāja Ina Plūme
Sabīne Medvedeva, 5.a kl., mājturība un tehnoloģijas, skolotāja Liene Pīlēģe
Andrejs Mudulis, 5.b kl., matemātika, skolotāja Ritma Timermane
 
2. vietas
Reinis Ozols, 11.b kl., angļu valoda, skolotāja Aija Ziediņa
Elīza Vaska, 5.b kl., mājturība un tehnoloģijas, skolotāja Ilga Gablika
Agute Klints, 8.a kl., latviešu valoda un literatūra, skolotāja Dace Bērziņa
Aleksa Vihlo, 9.b. kl., latviešu valoda un literatūra, skolotāja Dzintra Upīte
 
3.     vietas
Linda Ločmele, 9.b kl., mājturība un tehnoloģijas, skolotāja Ilga Gablika
Dāvis Jānis Pipirs, 7.b kl. mājturība un tehnoloģijas, skolotāja Aiga Vācere
 
 
Atzinības
Emīls Pīlēģis, 1.a kl., sākumskola, skolotāja Ilze Treifelde
Patrīcija Nora Blūmentāle, 1.a kl., sākumskola, skolotāja Ilze Treifelde
Annija Paula Meņģele, 1.b kl., sākumskola, skolotāja Dace Štrassere
Paula Pīlēģe, 3.a kl., sākumskola, skolotāja Daiga Meistere
Valters Vasiļjevs, 3.a kl., sākumskola, skolotāja Daiga Meistere
Elīna Zaperecka, 4.b.kl., sākumskola (latv.v.) skolotāja Antra Strazdiņa
Dana Kozlovska, 9.a kl., bioloģija, skolotāja Skaidrīte Gasperte
Linda Ločmele, 9.b kl., bioloģija, skolotāja Dace Bicāne
Aleksa Vihlo, 9.b kl., bioloģija, skolotāja Dace Bicāne
Renāte Strelēvica, 8.b kl., ģeogrāfija, skolotāja Ilga Gablika
 
Paldies čaklajiem skolēniem, kuri cēluši godā Līgatnes skolas vārdu un viņu skolotājiem!
 
Leonora Dubkeviča
Direktora vietniece mācību darbā
 

 

2013-05-05