Jaunumi
Mēs lepojamies: "3 saujas kino" - Vidzemes reģiona 2. labākais projekts!

10. martā Ādažu Kultūras namā norisinājās svinīgs pasākums, kura ietvaros tika godināti sabiedriskās iniciatīvas projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017” projekti – labākie no labākajiem. Šogad Vidzemes trīs labāko projektu vidū iekļuva Līgatnes novada kino projekts „3 saujas kino”, kurā darbojas Justīne Vernera un Kristaps Jēkabsons no iniciatīvas grupas „3 saujas”. Kino projekta ietvaros Spriņģu ielas 11 nama pagalmā tika izveidots brīvdabas kinoteātris, kurā augusta vakaros līgatnieši varēja nākt bez maksas skatīties dažādas ārvalstu un pašmāju filmas. Uz atklāšanas seansu ieradās ap 60 kinoskatītājiem. 

„3 saujas kino” pārstāvji Ādažos sanākušo publiku iepazīstināja ar kinoteātra būvēšanas gaitu un projekta izveidi kopumā, kā arī atbildēja uz jautājumiem. Pēc prezentācijas tika saņemti vairāki jautājumi no citu projektu dalībniekiem, kurus arī ieinteresējusi iespēja izveidot brīvdabas kino. Godināto projektu vidū „3 saujas kino” bija vienīgais šāda veida projekts – pārējie pārsvarā bija saistīti ar teritorijas labiekārtošanas darbiem. Kopumā pasākumā valdīja patīkama un svinīga atmosfēra, prezentācijas bija emocionālas un daudzi no īstenotajiem projektiem patiesi iemiesojuši iniciatīvas galveno ideju – dot iespēju savas idejas realizēt arī parastajiem novadu iedzīvotājiem.  

Balsot par pašiem labākajiem projektiem sākotnēji tika dota iespēja zālei. No katra reģiona tika izvēlēts labākais projekts. „3 saujas kino” tika izvirzīts par Vidzemes reģiona otro labāko projektu (1. vietu ne tikai sava reģiona, bet arī visas valsts līmenī šogad saņēma kaimiņi cēsinieki), tāpēc tālāk konkursā par visas inciatīvas labākā projekta godu necīnījās. Inciatīvas grupa saņēma 2. vietas naudas balvu 100 EUR apmērā. 

„3 saujas kino” pārstāvji vēlas teikt lielu paldies gan Līgatnes novada domei par sniegto finansiālo atbalstu, gan arī Līgatnes Kultūras centram par nodrošinātajām sēdvietām, Līgatnes vīna darītavai par atklāšanas seansa nodrošināšanu ar savu produkciju, mācītājam Mārtiņam Rijniekam par skaņu aparatūras nodrošināšanu, Kristapam Andersonam par palīdzību ekrāna izveidē un visiem līgatniešiem, kuri atnāca uz filmām un padarīja „3 saujas kino” seansus par īpašiem atcerēšanās vērtiem notikumiem! 

Vairāk par noslēguma pasākumu un tā rezultātiem: http://www.lps.lv/lv/apvienibas/sabiedriba-ar-dveseli-latvija/4012-sabiedribas-ar-dveseli-latvija-gada-pasakums-adazos

2018-03-17