Jaunumi
Mēs lepojamies! Apritējuši 40 gadi, kopš skolotāja Veronika Akmene uzsāka savas darba gaitas Līgatnes bērnudārzā.

 

Ir pagājušas 40 vasaras un ziemas, kopā ar kolēģiem un bērniem ir svinēti ziemassvētki. 40 reizes Veronika, vēlot veiksmi un mazliet skumstot, pavadījusi savus audzēkņus uz skolu. Katra diena bērnudārzā bijusi citāda,  bet visas bijušas laimīgas, jo Veronikai ir bijusi iespēja visu savu darba mūžu pavadīt  Līgatnes bērnudārzā.

Par savu darbu Līgatnes bērnudārzā Veronika stāsta: „Bērnudārzā sāku strādāt 1973. gada 2. aprīlī, tā bija pirmdiena. Ko īsti teicu  bērniem pirmajā dienā, nezinu, bet kontaktu atradu ātri. Darbs mani nebiedēja, jo bērni ļoti patika. Kolektīvā ienācu kā jaunā audzinātāja, un  bērni tā mani sauca kādus  desmit gadus, jo pārējie kolēģi  bija krietni vecāki  par mani. Darbinieku sastāvs ilgus gadus bija nemainīgs. Daudz kas par šiem gadiem noticis, labā ir bijis daudz. Lai kā viss būtu mainījies, bērni vienmēr ir priecājušies, raudājuši, darījuši blēņas. Vienmēr esmu centusies viņus saprast,   būt laba pret katru bērnu un viņa vecākiem. Daudzi tagadējie audzēkņu vecāki bijuši mani audzēkņi.

Kad man prasa, kur rodu enerģiju, varu droši teikt, ka enerģiju man dod bērni. Ja kādreiz  nejūtos labi, tad aizejot uz bērnudārzu, satiekot bērnus un kolēģus, visas likstas aizmirstas. Nenožēloju nevienu dienu, nevienu stundu, ko savā mūžā esmu nostrādājusi ar  bērniem. Esmu lepna, ka Līgatnes bērnudārzs ir mana pirmā un vienīgā darba vieta un, cik vien liktenis būs lēmis, šeit strādāšu.

Kaut arī kādu laiku dzīvoju citur, labi jūtos tikai Līgatnē. Tā taču ir Laimīgā zeme! Pārējiem kolēģiem novēlu pacietību, izturību darbā  ar bērniem, lai katra diena nes gandarījumu. Lai vienmēr pastāv MANS Līgatnes bērnudārzs un tajā mūžīgi skan bērnu smiekli!”

2. aprīlī Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs sirsnīgi sveica Veroniku Akmeni nozīmīgajā darba jubilejā. Ikvienam bija iespēja pateikties, jo mūs visus, kas šeit  strādājam, pirmajā darba dienā ar labu vārdu, ar uzmundrinājumu un iedrošinājumu ir sagaidījusi Veronika.  Ikvienam no  mums ir bijusi iespēja  no Veronikas mācīties kā strādāt ar bērniem, kā saprasties ar kolēģiem, kā sadarboties ar bērnu vecākiem. Savu audzinātāju Veroniku Līgatnes novada domes vārdā sveikt bija ieradies arī domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

 Mēs patiesi lepojamies, ka mūsu bērnudārzā strādā tik pieredzes bagāta audzinātāja -  Veronika Akmene. 

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Gunita Liepiņa

 

 

 

2013-04-20