Jaunumi
Mēs lepojamies! Ir noslēdzies 2011./2012. mācību gads Līgatnes novada vidusskolā

 

Ir noslēdzies 2011./2012. mācību gads. Varam apkopot mācību darba rezultātus. Gūtie sasniegumi parāda to, ka Līgatnes novada vidusskolā mācās gudri, apķērīgi, talantīgi un vispusīgi attīstīti bērni, kuri labi mācās un piedalās dažādos konkursos, skatēs, olimpiādēs, sporta sacensībās, dejo deju kolektīvā, dzied korī un spēlē teātri. Starpnovadu olimpiādēs visa gada garumā piedalījās 28 skolēni, no tiem olimpiāžu laureāti ir:
1.         Artūrs Stumburs, 2.b klase – 1.vieta sākumskolas olimpiādē;
2.         Dana Kozlovska, 8.a klase – 2.vieta krievu valodas olimpiādē;
3.         Elena Zapiterskaya, 11.klase – 2.vieta krievu valodas olimpiādē;
4.         Zane Treifelde, 10.a klase – 3.vieta latviešu valodas olimpiādē;
5.         Agute Klints, 7.a klase – 3.vieta lietišķās informātikas olimpiādē;
6.         Jorens Plūksnis, 12.a klase – 3.vieta vēstures olimpiādē;
7.         Aleksa Vihlo, 8.b klase – atzinība latviešu valodas olimpiādē;
8.         Valters Vasiļjevs, 2.a klase – atzinība sākumskolas olimpiādē;
9.         Elīna Zaperecka, 3.b klase – atzinība latviešu valodas olimpiādē;
10.       Dairis Kļaviņš, 8.a klase – atzinība angļu valodas olimpiādē.
            Priecājamies par katru skolēnu, kurš ar ieguldīto darbu un pozitīvo attieksmi rūpējas par Līgatnes novada vidusskolas labo slavu.
Mācību gadu ar labām un teicamām sekmēm noslēdza 115 skolēni. Tie ir:
1.a klase
     Anastasija Baurda, Jānis Bērziņš, Kristaps Humpārovs, Arlita Kalniņa, Gerda Kurpniece, Valdis Liepiņš, Elizabete Daniela Šķute, Marta Šūmane;
            1.b klase
     Samanta Bērziņa, Katrīna Dorogova, Sandija Grigorjeva, Daniels Kononovs, Ņikita Medvedevs, Ričards Ralfs Vīksniņš;
2.a klase
Valters Vasiļjevs, Paula Pīlēģe, Kārlis Viņķelis, Aleksis Čajanovs, Dāvis Mieriņš, Paula Niejgoda;
2.b klase
Paula Bikše, Ance Evelīna Meņģele, Artūrs Stumburs, Agnese Zaperecka, Justīne Amanda Bille, Kristers Celmiņš, Sanija Grigorjeva, Roberta Užule;
3.a klase
Tomass Bērziņš, Sandra Biezēka, Niks Mūrmanis, Kristiāns Krists Janitēns, Arnis Kalnietis, Linass Leja, Andis Indriķis Preiss, Rihards Zilgalvis;
3.b klase
Valērija Dorogova, Megija Amanta Kreitāle, Elvija Jansone, Elīna Zaperecka, Norberts Golubkovs, Elvis Lapselis;
4.a klase
Kārlis Vanags, Anna Rijniece, Dāvis Kažemaks, Loreta Litvinoviča, Rēzija Bērziņa;
4.b klase
Andrejs Mudulis, Eduards Vācers, Elīza Vaska, Kristena Cīrule, Aleksis Gabliks, Sabīne Medvedeva, Ritvars Zilteks;
5.a klase
Nikola Drēviņa, Monta Eglīte, Hanna Lagone, Linda Tralle, Santa Rinkēviča;
5.b klase
Anete Hamčanovska, Melisa Kronberga, Sindija Zaharāne, Elīna Krimberga, Beāte Liepiņa- Dandena
6.a klase
Emīlija Krista Grava, Aleksandra Hiļčuka, Elza Liepiņa, Anete Vinķele, Digna Bendzelovska, Alvis Bērziņš, Marks Kauls, Klinta Mārtiņjēkaba, Egija Linda Nežborte, Arnolds Kohs;
            6.b klase
Annija Sirlaka, Dāvis Jānis Pipirs, Elvita Priedniece, Artūrs Kočans, Monika Blocka ;
7.a klase
Agute Klints, Līga Īzaka, Annija Lagone, Samanta Kalniņa;
7.b klase
Samanta Baumane, Aigars Birkenfelds, Vivita Brasliņa, Ina Mihļeņova, Renāte Strelevica, Amanda Linde;
8.a klase
Patrīcija Bērziņa, Dana Kozlovska, Mārcis Malkausis, Laine Bērziņa, Marta Ramule;
            8.b klase
Linda Ločmele, Aleksa Vihlo, Dita Petrova;
            9.a klase
Audars Klints, Laura Zicmane, Laura Barauska, Monta Leišavniece;
10.a klase
Zane Treifelde, Anete Dzērve;
10.b klase
Irita Kupica-Semaško;
11. klase
Ieva Ābeltiņa, Aiga Pinka, Līga Griezne, Inga Krieviņa, Sniedze Vīksniņa;
12.a klase
Māra Šulca,Monta Skrastiņa, Jānis Ābols, Kristīne Humparova, Una Skerba, Monta Malkause, Jorens Plūksnis;
12.b klase
Dace Svikle, Aiva Zariņa;
Paldies skolēnu vecākiem un visiem pedagogiem par ieguldīto darbu! Novēlu visiem saulainu vasaru, labi atpūsties, lai ar jauniem spēkiem varētu uzsākt jauno mācību gadu!
 
Direktores vietniece mācību darbā
Ilga Gablika
2012-06-24