Jaunumi
Mēs lepojamies: Līgatnes Mūzikas un mākslas skola organizē akciju "Izkrāsosim vecumdienas!"

Mācību gads Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā šogad noslēdzās ar akciju - "Izkrāsosim vecumdienas!". Sadarbībā ar "Sadolin" krāsu pārstāvniecību Latvijā Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi skolotāju Jura Bindemaņa un Ingūnas Briedes vadībā vasaras prakses ietvaros veica sienas gleznojumu pēc skolas šī gada absolventes Anetes Hamčanovskas kompozīcijas diplomdarba meta Līgatnes rehabilitācijas centra Senioru mājas koptelpā.

Sienas gleznojums Senioru mājā

Sienas gleznojums ar mākslas skolotājiem Ingūnu Briedi un Juri Bindemani. Foto: Irita Merga

Sienas gleznojums ar Senioru mājas iemītniecēm un darbiniecēm

Sienas gleznojums ar gandrīz visiem  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem. Foto: Lauris Lielbārdis


Publicēts 2016. gada 19. jūnijā

2016-06-20