Jaunumi
Mēs lepojamies! Līgatnes novada vidusskolas ziņas!

 

Līgatnes novada vidusskola, 24.04.2014., foto Anita Jaunzeme

Līgatnes novada vidusskola, Pamatskolas ēka, 24.05.2014., foto Līga Zicmane

Skolas ziņas
 
Kārtējais mācību gads Līgatnes novada vidusskolā ir noslēdzies. Lepojamies ar skolēniem, kuri guvuši teicamas un labas sekmes mācībās, piedalījušies un guvuši panākumus starpnovadu mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, citos pasākumos ārpus skolas.
Priecājamies par skolēniem, kuri piedalījušies skolas deju kolektīvā un korī. Šie kolektīvi ieguvuši 1. pakāpes diplomus starpnovadu skatēs.
Paldies visiem skolotājiem par rūpīgo un pacietīgo darbu, lai ikvienam skolēnam palīdzētu rast ceļu uz zināšanām un prasmēm!
 
Visiem jaukas brīvdienas vēlot – Leonora Dubkeviča, direktora vietniece mācību darbā
 
 
Teicamas sekmes (vidējā atzīme 8 un vairāk)
 
1.a       Endijs Ramāns
            Anete Tralle
            Kristiāns Viļums
 
1.b       Paula Hamčanovska
 
2.a       Patrīcija Nora Blūmentāle
            Marta Razāne
            Emīls Pīlēģis
            Anna Roma
 
2.b       Annija Paula Meņģele  
Kristiāna Plūme 
 
3.a       Gerda Kurpniece
Marta Šūmane
 
4.a       Paula Pīlēģe
            Sabīne Driviniece
 
4.b       Artūrs Stumburs 
Agnese Zaperecka
      
 5.b      Elvija Jansone 
Elīna Zaperecka 
 
6.a       Anna Rijniece
            Dāvis Kažemaks
 
 6.b       Andrejs Mudulis  
 
7.a       Nikola Drēviņa
 
 7.b      Melisa Kronberga 
 
8.a       Emīlija Krista Grava
            Aleksandra Hiļčuka
           
9.a       Agute Klints
 
9.b       Samanta Baumane 
Aigars Birkenfelds  
Vivita Brasliņa 
Renāte Strelevica      
 
Labas sekmes (vidējā atzīme 6,5 un vairāk)
 
1.a       Undīne Čemme
            Kristaps Ķinne
            Laura Ozola
Alise Martiņiva
Veronika Taratutina
 
1.b       Jēkabs Sebastians Mudulis
Elise Vizule
Rolands Ķiņķeris

2.a       Sabīne Bērziņa
            Alise Driviniece
            Katrīna Leimane
            Sanija Poceviča
            Viktorija Ragauska
            Karīna Vidiņa
            Dāvis Zicmanis
            Kristofers Kibilds
 
2.b       Kristena Anna Baumane
Gerda Anita Visocka
            Kristiāna Viviāna Vīksniņa
 
3.a       Anastasija Baurda
            Arlita Kalniņa
            Kristaps Humparovs
            Valdis Liepiņš
 
3.b       Samanta Bērziņa
Katrīna Dorogova
Daniels Kononovs
Ričards Ralfs Vīksniņš
 
4.a       Dāvis Mieriņš
            Valters Vasiļjevs
            Kārlis Vinķelis
 
4.b       Enija Aumeistere
Paula Bikše
Justīne Amanda Bille
Sanija Grigorjeva
Ance Evelīna Meņģele
Roberta Užule
 
5.a       Andis Indriķis Preiss
            Niks Mūrmanis
            Rihards Zilgalvis
            Arnis Kalnietis

5.b       Valērija Dorogova
            Norberts Golubkovs
            Megija Amanta Kreitāle
 
6.a       Kārlis Vanags
 
6.b       Aleksis Gabliks
Ingūna Samarina
Eduards Vācers
Elīza Vaska 
 
7.a       Monta Eglīte
            Hanna Lagone
            Linda Tralle
 
7.b       Dāvids Aumeisters
Elīna Krimberga
Beāte Liepiņa-Dandena
 
8.a       Egija Linda Nežborte
Anete Vinķele
 
8.b       Annija Sirlaka
Dāvis Jānis Pipirs
Monika Blocka
Artūrs Kočans
 
9.a       Līga Īzaka
            Samanta Kalniņa
 
9.b       Amanda Linde
Ina Mihļeņova
 
11.a     Luedemann Helke
 
11.b     Irita Kupica-Semaško
 
12.a     Anete Dzērve
            Zane Treifelde
Fransiene Donatiene
 
12.b     Anastasija Karpikoviča
 
 
Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
 
1.vietas

Annija Meņģele, 2.b, matemātika, skolotāja Daina Laganovska
Ginters Noass Kušķis, 6.b, angļu valoda, skolotāja Ina Plūme
Aleksandra Hiļčuka, 8.a, krievu valoda, skolotāja Viktorija Mazurova

2. vietas

Dāvis Kažemaks, 6.a, informātika, skolotāja Kintija Blūmentāle
Dāvis Kažemaks, 6.a, matemātika, skolotāja Daiga Meistere
Andrejs Mudulis, 6.b, matemātika, skolotāja Ritma Timermane

3.vietas

Paula Hamčanovska, 1.b, sākumskola, skolotāja Antra Strazdiņa
Patrīcija Blūmentāle, 2.a, latviešu valoda, skolotāja Ilze Treifelde
Artūrs Stumburs, 4.b, matemātika un dabaszinības, skolotāja Daina Laganovska
 
Atzinības
 
Marta Razāne, 2.a, matemātika, skolotāja Ilze Treifelde
Valters Vasiļjevs, 4.a, matemātika un dabaszinības, skolotāja Daiga Meistere
Paula Pīlēģe, 4.a, latviešu valoda, skolotāja Daiga Meistere
Andrejs Mudulis, 6.b, angļu valoda, skolotāja Ina Plūme
Linda Tralle, 7.a, informātika, skolotāja Kintija Blūmentāle
Monika Blocka, 8.b, krievu valoda, skolotāja Dace Bērziņa
Agute Klints, 9.a, bioloģija, skolotāja Skaidrīte Gasperte
Reinis Ozols, 12.b, angļu valoda, skolotāja Aija Ziediņa
***
Sveicam absolventus!
 
Līgatnes novada vidusskolas 9. klasi beidz 15 audzēkņi:
 
Mārtiņš Grigorjevs
Līga Īzaka
Mareks Juškovs
Samanta Kalniņa
Agute Klints
Annija Lagone
Evija Vilciņa
Samanta Baumane
Aigars Birkenfelds
Vivita Brasliņa
Santa Kurzemniece
Amanda Linde
Ina Mihļeņova
Renāte Strelevica
Andris Trops
 
12. klases absolventi:
 
Anete Dzērve
Oskars Īzaks
Lauris Timermanis
Zane Treifelde
Valdis Bicāns
Anastasija Karpikoviča
Arvīds Zirģelis
Anda Ķiņķere
Reinis Ozols

Avots: Avīze "Līgatnes novada ziņas", jūnijs, 2014

2014-06-20