Jaunumi
Mēs lepojamies! Zināmi konkursa „ZAAO pastkarte” laureāti!

Noslēgusies SIA ZAAO vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros organizētā konkursa „ZAAO pastkarte” darbu vērtēšana. Šajā mācību gadā tika iesniegti ap 400 bērnu darbi – gan no bērnudārziem, gan skolām. Konkursa uzvarētāji projekta noslēgumā tiks pie pārsteiguma balvām, kā arī viņu darbus izstādīs Valmieras integrētajā bibliotēkā un dažādās mācību iestādēs.

Konkursa laureāti skolu grupā: Madara Krišjāne no Valmieras Viestura vidusskolas, Pētersis Gailis no Valmieras 5. vidusskolas, Roberts Leska no Rūjienas novada Vilpulkas sākumskolas, Emīls Kiseļevskis no Saulkrastu novada Zvejniekciema vidusskolas, Daido Dagne Brūvere no Priekuļu novada Priekuļu vidusskolas, Matīss Sīmanis no Amatas novada Nītaures vidusskolas, Elza Evelīna Abzalone no Pārgaujas novada Straupes pamatskolas, Betija Anna Skrastiņa no Cēsu novada Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas.
 
Konkursa laureāti bērnudārzu grupā:Aleksis Biziks no Limbažu novada Limbažu 3.PII „Spārīte”, Rūbija Gedvila no Burtnieku novada Ēveles pamatskolas pirmsskolas grupas, Dārta Strazdiņa no Valkas novada Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupas, Madara Ozoliņa no Valmieras 5. PII „Vālodzīte” struktūrvienība „Krācītes”, Rolands Rozentāls no Līgatnes novada Līgatnes PII „Zvaniņi”, Rodrigo Bernāts no Cēsu novada Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas grupas.
 
Šādu konkursu uzņēmums rīko, lai pievērstu uzmanību vides problēmām, atkritumu šķirošanai, un rosinātu bērnus radoši izpausties arī par šo tēmu. Konkursa uzvarētāju zīmējumus izmanto gan dažādu prezentācijas, gan informatīvu materiālu noformēšanā, tie būs aplūkojami arī ZAAO mājas lapā www.zaao.lv sadaļā – Sabiedrības izglītošana.
 
Informācijai:
Lija Ozoliņa
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.: 26548855
Tālr.:64281250
Fakss:64281251
 
 
2013-01-25