Jaunumi
Mēs lepojamies! Līgatnes novada vidusskolas bērnu popgrupa SMAIDIŅŠ, ieguva 3.vietu. Līgatnes novada vidusskolas deju kolektīvs (1.-2.kl., 3.-4.kl. 4.-7.kl.). Skatē visas trīs grupas ieguva 1.pakāpes diplomus.

       12.04.2013. Cēsu bērnu un jauniešu centrā SPĀRNI norisinājās Cēsu vēsturiskā rajona popgrupu un solistu konkurss- festivāls DZIESMAS SPĀRNOS. Kā katru gadu dalībnieki skaitliski bija daudz: 37 individuālie izpildītāji - solisti un 18 popgrupas (ieskaitot mazās vokālās grupas) no Priekuļu, Cēsu, Vecpiebalgas, Amatas, Līgatnes, Raunas un Pārgaujas novadiem. Priekšnesumus vērtēja žūrija, kurā šogad bija vokālā pedagoģe Iluta Dundere, pasākumu režisore un vadītāja Gunita Aļļena, dziedātāja Kristīne Šomase, vokālā pedagoģe Elita Tomsone un grupas „Rollman`s Band” solists Rihards Saule. Konkursa Grand Prix  balva aizceļoja uz Vecpiebalgu, ko izcīnīja ADRIJA ŽAGARE no Vecpiebalgas vidusskolas, bet Līgatnes novada vidusskolas bērnu popgrupa SMAIDIŅŠ (vad. Skolotāja Dace Zariņa) ieguva 3.vietu.

Foto: Inga Buša
 
 
         19.04.2013. Ģikšu kultūras centrā norisinājās Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu skolēnu tautas deju kolektīvu skate, kurā mūsu novadu pārstāvēja Līgatnes novada vidusskolas deju kolektīvs (1.-2.kl., 3.-4.kl. 4.-7.kl., vad.- sk. Daiga Meistere)
 Skatē visas trīs grupas ieguva 1.pakāpes diplomus. Apsveicam!
  

Foto: Liene Pīlēģe

Informāciju sagatavoja
Baiba Aizupiete,
Līgatnes novada vidusskolas direktora vietniece  audzināšanas darbā

2013-05-06