Jaunumi
Mēs lepojamies!

Foto no Līgatnes PII

27. augustā Jaunpiebalgā notika Amatas  novada apvienotās izglītības pārvaldes rīkota konference, kurā tikās pedagogi un pašvaldību vadītāji, lai sveiktu skolotājus par radošu un kvalitatīvu  darbu. Konferencē tika sveikti  11 skolotāji no Līgatnes novada izglītības iestādēm.

Latvijas republikas Izglītības un zinātnes  ministrijas atzinības rakstus saņēma Līgatnes  novada pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas Vaira Vilciņa un Veronika Akmene. 

Savukārt, Amatas novada apvienotās izglītības pārvaldes atzinības rakstus saņēma Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas: Dace Gaile, Solveiga Līdaka, Silvija Rijniece, Vita Siliņa un Līgatnes novada Vidusskolas skolotājas Leonora Dubkeviča, Ilga Gablika, Dace Bērziņa, Daina Laganovska, Aija Ziediņa, Skaidrīte Gasperte.

Līgatnes novada domes vārdā sirsnīgi sveicam šīs skolotājas un novēlam, lai katra diena nes gandarījumu un prieku, lai netrūkst radošu izdeju, lai pietiek spēka un veselības turpmākajam darbam!

2013-09-03