Jaunumi
Mēs lepojamies!

Līgatnes novada vidusskola lepojas!

Ādažu novada vidusskola izsaka Atzinību jaunrades darbu konkursa „Gaujas prēmija 2013” finālistiem no Līgatnes novada vidusskolas:
 5. - 6.klašu grupā - 5.a klases skolniekam Indriķim Preisam par radošo darbu „Tik plaša pasaule man apkārt”.

7. - 9. klašu grupā - 9.a klases skolniecei Agutei Klintij par radošo darbu „Šis ir tavs gājums, to nevar noiet kāds cits.” /O.Vācietis./
Skolēnus radošajam konkursam sagatavoja latviešu valodas skolotājas Baiba Aizupiete un Dace Bērziņa.

2013-12-02