Jaunumi
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam "Sakoptākais mežs"

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā "Sakoptākais mežs". Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.  

„Mežs tāpat kā sēta un lauks ir regulāri jākopj, domājot par ilgtspējību un labu mežsaimniecības praksi. Meža apsaimniekošanas pamatā ir jābūt zemes racionālai izmantošanai. Veicot apsaimniekošanu, jāvērš uzmanība uz produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidi, zinātniski pamatotu apsaimniekošanas metožu izmantošanu, kā arī jādomā par lauku kultūrvides saglabāšanu. Latvijā ir meža īpašnieki, kuri jau pievērš lielu uzmanību ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, tāpēc vēlamies, lai meža īpašnieki cits no cita varētu aizgūt labas apsaimniekošanas prakses pieredzi,” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.  

A.Muižnieks arī uzsver, ka konkurss šogad notiek pirmo reizi, taču ir plānots, ka goda nosaukums „Sakoptākais mežs” turpmāk tiks piešķirts katru gadu. LMĪB valdes priekšsēdētājs norāda, ka šāda nominācija ir nozīmīga kā privātajiem meža īpašniekiem, tā arī vietējām pašvaldībām un sabiedrībai kopumā, jo tikai kopā varam izveidot sakoptu Latviju.  

Pieteikt dalību konkursā var no šī gada 1. jūnija līdz 14. jūlijam. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, tādā veidā popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.  

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit- http://bit.ly/2rrXvMq.  

Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Uzvarētāju apbalvošana paredzēta Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros.  

 

Papildu informācija:

Zane Ieviņa

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa „Sakoptākais mežs”

Projektu vadītāja

Tālr.nr. 28714969

e-pasts: zane@mezaipasnieki.lv

 

2017-06-02