Jaunumi
Muzikāli māksliniecisks pavasaris Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā

Muzikāli māksliniecisks pavasaris  

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā (LMMS) maijs bijis piesātināts ar dažādām skolas un ārpusskolas aktivitātēm. Līgatnes kultūras namā 4. maijā norisinājās Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīts koncerts “Satikšanās”. LMMS audzēkņi to papildināja ar mākslinieciski kvalitatīviem, dažādu stilu un laikmetu skaņdarbiem. Kultūras nama telpās atklāta arī LMMS vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Satikšanās”, kas būs apskatāma līdz pat 5. jūnijam.

Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas parka teritorijā 21. maijā norisinājās “Svētki Līgatnē”. LMMS audzēkņi šajos svētkos piedalījās pasākuma programmas “Bērnu koncerta” daļā.


LMMS direktors Kaspars Gulbis uzsver: “2021./2022. mācību gada izvirzīto mērķu un prioritāšu kontekstā mums nepieciešams iniciēt izglītojamo un pedagogu dalību pasākumos kopienā un ārpus kopienas, kā arī attīstīt audzēkņu, pedagogu un vecāku piederības sajūtu skolai ar dažādām formālām un neformālām aktivitātēm. LMMS sniegtie priekšnesumi šajā koncertā salīdzināmi ar nelielu muzikālu ceļojumu, kurā Līgatnes svētku apmeklētāji varēja sadzirdēt un saredzēt gan mūsu audzēkņu spēlēto dažādo instrumentu skanējumu, gan dažādo kolektīvās muzicēšanas formu skanējuma valdzinājumu, gan dejas šarmējošo pasauli. Esam lepni būt daļa no mūsu vietējās kopienas.”

Gūti panākumi konkursos


Flautas spēles 3. klases audzēkne Melānija Gulbe 28. aprīlī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursā “Flautu balsis” ieguva 2. vietu. Konkurss notika klātienē, un tajā iegūtā neatsveramā pieredze būs noderīga audzēknes tālākajās mākslinieciskajās gaitās. Sveicam Melāniju un skolotāju Elzu Liepiņu!

Lai atzīmētu 18. gadskārtu, kopš Latvija iestājusies NATO un Ziemeļatlantijas alianses dibināšanas 73. gadadienu, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju, Aizsardzības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju aprīlī rīkoja bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu “Sargāsim Latviju kopā”. LMMS 5. klases vizuāli plastiskās mākslas audzēkne Elizabete Krūmiņa konkursā ieguva 2. vietu, saņemot diplomu, ko parakstījuši trīs ministri – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. LMMS lepojas ar šo panākumu. Paldies vienmēr enerģiskajai skolotājai Daigai Rudzurogai!

Nemitīgā kustībā un izaicinājumos

LMMS īstenotās izglītības programmas “Dejas pamati” audzēknes 25. aprīlī klātienē viesojās deju festivālā “Solis laikā Ādažos”. Festivālā tika pilnveidota LMMS audzēkņu un pedagogu savstarpējā sadarbība ar citu skolu pārstāvjiem, pieredzes apmaiņa, paplašināta audzēkņu interese par deju stilu daudzveidību un savstarpējo mijiedarbību. Viesošanās bija emocionāls un nepieciešams pasākums mūsu dejotājām. Paldies audzēknēm un skolotājai Monikai Blockai!

Dalībai Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rīkotajā konkursā “Mūsu pasaule, mūsu nākotne” iesūtīti audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas darbi. Šī gada nogalē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs būs mājvieta vērienīgam Latvijas Bankas simtgades svinību notikumam. Latvijas Bankas kolekcijas monētas ir ne tikai unikāli mākslas objekti, bet arī simboliski stāsti par Latvijas vēsturi un kultūru. Iespējams, tos papildinās arī jauno Līgatnes mākslinieku konkursa darbos ietvertās idejas.  

Šogad LMMS absolvē 14 audzēkņi - četri mūzikas programmās, pieci vizuāli plastiskajā mākslā un pieci izglītības programmā “Dejas pamati”.

Jauno audzēkņu uzņemšanas konsultācijas un uzņemšana LMMS norisināsies 2. jūnijā plkst. 10-19 Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē, un plkst. 16-18 Lielajā ielā 26, Ieriķos. Tālruņa numurs papildinformācijai - 29219075. Seko līdzi LMMS jaunumiem mājas lapā www.ligatnesmms.lv.

2022-06-02