Jaunumi
Līdz 30. aprīlim iespējams elektroniski pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs

Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vidusskolā un Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā varēs elektroniski, sākot no 1. aprīļa plkst. 08.00 līdz 30. aprīļa plkst. 16.00.

Reģistrācijas pieteikumu vecāks aizpilda elektroniski pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv sadaļā Izglītība – Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē vispārējās izglītības iestādēs  Līgatnes novadā.

Vecāki, kuriem nav iespējas veikt reģistrāciju no sava datora mājās, var izmantot publiskās interneta pieejas vietas vai ierasties personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (uzrādīšanai), un aizpildīt pieteikuma anketu bērna uzņemšanai 1. klasē:

pie izglītības un jaunatnes lietu speciālistes Daces Bērziņas Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē (9. kabinetā), iepriekš piesakoties – tālr.: 26866855. 

Ar kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs var iepazīties ŠEIT.

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājas lapā, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur:

1.    Izvēlas vienu no Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēm, ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās.

2.      Norāda teritoriālo piederību:

  • bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:

  •  kurā no Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēm bērns apguvis pirmsskolas izglītības programmu
  • bērns, kuram izglītības iestādē mācās vismaz viens brālis vai māsa, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • konkrētās izvēlētās izglītības iestādes darbinieka bērns.

4. Vecāks veic atzīmi attiecīgajā lodziņā par bērnam piemēroto izglītības programmu (vispārējā vai speciālā). 

Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju.

Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, norādot vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kurā līdz 15. maijam tiks sniegta atbilde uz pieteikumu.  

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

2019-04-30