Jaunumi
No 19. aprīļa spēkā meža ugunsnedrošā posma noetikumi

Informējam, ka Valsts meža dienests ar 2019. gada 19. aprīli ir noteicis ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu un Valsts meža dienesta ģenerāldirektora 2019. gada 15. aprīļa rīkojumu Nr. 77 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu”.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma iestāšanos ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Virsmežziņa vēstule

2019-05-02
Laika ziņas
Aptaujas