Jaunumi
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu studiju un zinātnes centrs aicina piedalīties VIAA pieaugušo izglītības projekta  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtā, kurā visi apmācību kursi tiks īstenoti daļējā klātienē.  Projektā apmācību dalībnieks līdzfinansē tikai 10% no kopēja kursa cenas, kas par 160 stundu mācību kursu ir 51,20 EUR. Kursu maksu 90% sedz ESF.
 
1. 3D PRINTERU LIETOŠANA DRUKAS TEHNOLOĢIJU NOZARĒ UN TĀ PRODUKTU KOMERCIALIZĀCIJĀ
3D drukas iekārtu darbības principu izprašana pielietojumos, iepazīstināšana ar to tehnisko specifikāciju un materiālu dažādību.. 3D modeļu izstrāde un sagatavošana 3D drukāšanai un apstrādei, kā arī specifisku nianšu apguve, kura attiecas uz 3D drukāšanu. Finanšu grāmatvedības analīzes apguve, komercializējot 3D drukas produktus, cenas  aprēķinam 3D izstrādātam produktam.
Veiksmīgi ieviest 3D drukāto produktu tirgū, izmantojot mūsdienu mārketinga rīkus, kā arī apgūt lietišķās saskarsmes pamatus komunikācijā ar klientiem. Darba un vides aizsardzības prasību un noteikumu ievērošanā darbā ar 3D printeriem.

 
2. DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA
Veidot padziļinātu izpratni par finanšu datu analīzi un praktiskās iemaņas tās veikšanā, izmantojot dažādus analīzes rīkus, veidot izpratni par finanšu datu pārskatu un budžeta veidošanu un pielāgošanu dažādām vajadzībām, kā arī aprēķinu veikšanu, izmantojot dažādas lietojuporgrammatūras funkcijas (Excel, Google Sheets). Sniegt izglītojamajiem zināšanas un prasmes par datu analīzes un pārskatu sagatavošanas rīkiem un metodēm, apgūt datu formātus un to transformācijas veidus, datu apstrādes un kārtošanas metodes, informācijas atlases valodu SQL, datu importēšanas un eksportēšanas metodes un rīkus, datu analīzi un statistikas iegūšanas rīkus un metodes. Sniegt zināšanas par skriptu valodas izmantošanas īpatnībām un iespējām dažādu platformu lietojumprogrammatūras automatizēšanas un vadības kontekstā, iepazīstināt ar datu apstrādes automatizēšanas iespējām.
 
3.DIGITĀLĀS PRASMES PERSONĀM AR PRIEKŠZINĀŠANĀM

Attīstīt izglītojamo digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu darba procesu organizēšanā un vadībā dažādās uzņēmējdarbības sfērās. Kurss sniedz zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējām datu apstrādes un analīzes sfēras, teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā, kā arī tīmekļa resursu izmantošanā.

Kursa uzdevums ir attīstīt digitālās kompetences, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā, gan klātienē, gan tiešsaistē.

Pieteikšanās  www.macibaspieaugusajiem.lv 

mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 
 
2020-10-05
Laika ziņas
Aptaujas