Jaunumi
Pagarināts novada teritoriju attīstības programmu termiņš

 

Cēsu novada dome 21.aprīļa sēdē lēma pagarināt apvienoto novadu attīstības programmu termiņus, līdz tiks apstiprināta jaunizveidotā Cēsu novada attīstības programma. Tāpat arī aktualizēja piecu bijušo novadu - Cēsu, Priekuļu, Vecpiebalgas, Līgatnes un Pārgaujas attīstības programmu investīciju plānus.

Aktualizācija veikta, lai iegūtu valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai un nodrošinātu pilnvērtīgu pašvaldības pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem, kā arī, lai sekmētu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. 

Ietvertās projektu idejas ir pašvaldības transporta infrastruktūras ielu vai ceļu pārbūve. Paredzēta Jumpravas ielas un autoceļa Lieltītmaņi – Upesmuižnieki atjaunošana Līgatnē, autoceļa Čaukas – Kūdums atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi Raiskuma pagastā un autoceļa Zaube – Jaungalžēni pārbūve posmā no 0.45 kilometra līdz 1.65 kilometram Zaubes pagastā.

Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādei tiek paredzēta ēkas jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu. Amatas pagasta Spārē paredzēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un sadzīves notekūdeņu tīklu izbūve. Valsts aizdevuma programmā turpinās arī pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, iekļaujot pašvaldības ēkas atjaunošanu Rūpnīcas ielā 8, Liepā.

Investīciju projektu pieteikumi tiks sagatavoti un iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai pašvaldībām paredzētā valsts aizdevuma sadalei.

Lēmums un aktualizētie investīciju plāni pieejami Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā  (TAPIS) un novada oficiālajās mājaslapās. Saites uz aktualizētajiem investīciju plāniem: 

 

 

2022-04-28