Jaunumi
Par Līgatnes bērnudārza parka pagātni un nākotni

Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalstu Līgatnes novada dome ir uzsākusi valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Nr. 8812 „Līgatnes papīrfabrikas direktora viesu nams (vēlāk bērnudārzs)” piegulošās teritorijas vēsturisko izpēti un atjaunošanas koncepcijas izstrādi. Būsim ļoti pateicīgi par jebkuriem atmiņu stāstījumiem vai fotoattēliem, kas varētu palīdzēt restaurēt bijušā parka izskatu.
 
Materiālus lūgums nodot Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Fotogrāfijas tiks ieskanētas un atdotas atpakaļ īpašniekiem.

2013-01-04