Jaunumi
Par noderīgiem tiesību aktu skaidrojumiem no LV.LV

Latvijā būs grūti vai pat neiespējami atrast tādu pašvaldības darbinieku, kam nebūtu zināms, kas ir „Latvijas Vēstnesis” un www.likumi.lv

Latvijas sabiedrībai Valsts SIA „Latvijas Vēstnesis” informatīvie resursi - gan valsts oficiālais laikraksts „Latvijas Vēstnesis”, kurā publicēti Valsts prezidenta izsludinātie tiesību akti un cita ar normatīvo regulējumu saistītā informācija, gan bezmaksas normatīvo aktu tīmekļa vietne
www.likumi.lv saistās ar uzticamību, precizitāti un politisko neitralitāti. Mūs priecē abu zīmolu atpazīstamība un augstais kvalitātes novērtējums.

Vēlos pievērst pašvaldību darbinieku uzmanību jaunākajam produktam - tiesību aktu skaidrojumu portālam LV.LV „Par likumu un valsti”
www.lv.lv , kas arī jau ir iemantojis sabiedrības uzticību ar to, ka skaidro likumdevēja gribu viegli uztveramā valodā un sniedz atbildes uz lietotāju iesūtītiem jautājumiem par valsts pakalpojumiem, likumos noteikto un palīdz problēmsituācijās darba tiesiskajās attiecībās un sociālajā jomā.
„Tiesības nav luksuss, tām jābūt pieejamām visiem, un, jo pieejamākas tās būs, jo vairāk budžeta un personāla resursus valsts ietaupīs, samazinot kļūdainu lēmumu un spriedumu procentu.” Tā norāda tiesībzinātnieks prof. un Eiropas tiesas tiesnesis Egils Levits.
LV.LV redakcija strādā, lai vairotu ikviena Latvijas iedzīvotāja zināšanas par LR Satversmes 90. pantā noteikto - „Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības”- par iedzīvotāju tiesībām, pienākumiem un atbildību un veidotu tiesiskas apziņas izpratni.

Piedāvāju pašvaldību darbiniekiem, kā arī ikvienam jūsu pašvaldības iedzīvotājam iepazīties ar noderīgu skaidrojošo informāciju, kas pēdējo divu mēnešu laikā publicēta tiesību aktu skaidrojumu portālā LV.LV „Par likumu un valsti”.

Publiskās informācijas atkalizmantošanas ES direktīva dod iespēju jums šīs publikācijas pārpublicēt jūsu pašvaldības vai reģionālajos laikrakstos, mājaslapās un citādi izmantot nekomerciālos nolūkos, norādot atsauci un/ vai saiti uz pirmavotu - portālu LV.LV.

Nostiprinot sadarbību, portāls LV.LV „Par likumu un valsti” piedāvā arī turpmāk reizi mēnesī nosūtīt uz jūsu pašvaldības elektronisko adresi publikāciju izlasi. Ja uzskatāt, ka nevēlaties šādu sūtījumu saņemt, nospiežot
šo saiti jūsu e-pasta adrese tiks izdzēsta no kopējā saraksta.
Tāpat aicinu jūs, negaidot mēnesi, ik dienas ieskatīties portālā LV.LV! Mēs nešaubāmies, ka noteikti atradīsiet lietišķu un korektu informāciju – noderīgu ikvienam indivīdam, ikvienam profesionālim.

Publikāciju nosaukumi un saites

Kas ir valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, un ko tā var dot
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=222091
Pašvaldības un valdība: pretrunās un kopīga viedokļa meklējumos
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=222206
Pacientam ir gan tiesības ārstēties, gan atteikties no ārstniecības
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=222092
Uzturlīdzekļu piedziņa soli pa solim
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221746
Darba līguma uzteikšana arodbiedrības biedram
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221678
Jaunajos MK komandējuma noteikumos jauni nosacījumi, arī par darba braucieniem (I)
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221444
Jaunajos MK komandējuma noteikumos jauni nosacījumi, arī par darba braucieniem (II)
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221523
Vairākiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem noteikti "griesti"
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=220436
Adrešu jautājums: kas īsti ir ciems un vai vieglāk būs atrast māju ar numuru, nevis nosaukumu
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=222036
Ministru kabinets reglamentē būvinspektoru darbu
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221953
Pansionāts. Kā tur nokļūt pašam vai tuviniekam
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221836
Autovadītājs un viņa soda punkti
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=219868&lv_dala=29
Sociālās drošības tīkls – ar caurumiem?
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221745
Jaunatne – zelta resurss bez ieguves investīcijām
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221674
Parādi par siltumenerģiju: samilzuma tagadne un nākotne
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221524
Mājoklī auksts, silts, karsts...
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221274
Vēlies saņemt pašvaldības sociālo palīdzību? Līdzdarbojies!
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=221168
Precizēts likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=220876
Nekustamā īpašuma nodokļa vecās problēmas būs jārisina jaunajai Saeimai
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=220881
Atkritumu apsaimniekošanas likums pieņemts. Aktualitātes pašvaldībām
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=220809
Publisko iepirkumu centralizācija: labumi un ēnas puses
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=220435
Atklāta jauna elektronisko iepirkumu sistēma. Obligāta valsts iestādēm
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=220400
Kādēļ pašvaldība nevar bankrotēt
http://www.lv.lv/?menu=doc&id=220220
Pašvaldību likuma grozījumi: vietējā vara tuvāk saviem iedzīvotājiem
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=219444
VKPAI vadītājs Juris Dambis: "Kultūras mantojuma uzraudzībai jābūt centralizētai"
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=219269
Sociālais dienests atsaka trūcīgā statusu. Kāpēc?
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=218593
Kas kuram pieder, un kas par ko atbild?
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=218226
Joprojām jautājums – vai pašvaldībām vajag vairāk naudas avotu?
http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&id=215960
_______________

Zaida Kalniņa
VSIA "Latvijas Vēstnesis"
portāla LV.LV galvenā redaktore

E-pasts: zaida.kalnina@lv.lv
Tālr.: +371 67310371
Mob.tālr.: +371 29116077
Fax: +371 67312190
Twitter: portals_lvlv
www.lv.lv

2010-12-08