Jaunumi
Par parakstu vākšanu

Turpinot darbu pie CVK izsludinātās tautas parakstīšanās par likumprojektiem, kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā, CVK izstrādājusi ieteikumus, lai atvieglotu iedzīvotājiem iespēju nodot savus parakstus par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām.

Atbilstīgi likumam “Par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijai “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (http://www.cvk.lv/pub/public/31160.html) nodrošināma iespēja vēlētājiem parakstīties likumprojekta atbalstam :

  • E-pakalpojums www.latvija.lv
  • Pie Zvērināta Notāra.
  • Novados bāriņtiesā, kura veic notariālās darbības. (Jāievēro ! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā) 

Līgatnes novadā atbildīgā par parakstu vākšanu Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece SANDRA UPMALE, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (bāriņtiesas telpās), otrdien no pulksten 09.00 – 13.00.  Cena par paraksta apliecināšanu EUR 1,43.

Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2015. gada 7. septembra lēmumu Nr. 7 apstiprinātās instrukcijas “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2015. gada 18. septembra lēmumu Nr. 9) 3.2. punktā noteikts, ka pēc vēlētāju lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits), parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. 

Līgatnes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Krūmiņa-Eglīte

 

 

 

2019-12-09
Laika ziņas
Aptaujas