Jaunumi
Pasaules Dabas Fonds veicina jauniešu līdzdalību interešu aizstāvībā


 

Pasaules Dabas Fonds ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu ir uzsācis 3 gadu projektu “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”, lai veicinātu jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai.

Projekta fokusā ir “Aizstāvības akadēmija” – unikāls teorētisku un praktisku nodarbību kurss, kurā jauniešiem tiks attīstītas prasmes, lai aizstāvētu savas nākotnes vajadzības, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.

Pilsoniskās izglītības nozīmīgums demokrātijas pastāvēšanā ir uzsvērts neskaitāmos pētījumos, tomēr tikai 19% skolēniem Latvijā ir pilnvērtīga izpratne par pilsoniskumu. Tajā pašā laikā 57% Latvijas jauniešu novērtē, ka tiem ir iespējas iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs, bet tikai 24% to ir darījuši. Pilsoniskā līdzdalība ir arī vides aizsardzības neatņemama sastāvdaļa. Pieņemot datos un faktos nebalstītus lēmumus, vides izmaiņas var būt katastrofālas, un šīs izmaiņas visvairāk ietekmēs nākamās paaudzes. Tādēļ jauniešiem jādod iespēja gūt pilnvērtīgu vides un pilsonisko izglītību, lai tie spētu pastāvēt par savu nākotni.

“Mūsu uzdevums ir jauniešos rast izpratni par to, ka uz spēles ir likta viņu nākotnes drošība. Savukārt mēs sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju “Quo Tu Domā” pasniegsim jauniešu rokās kārtis šīs drošības uzturēšanai. Mums ir nepieciešami zinoši, kritiski domājoši vides aizsardzības līderi zaļas, drošas, labklājīgas Latvijas nākotnes vārdā,” uzsver Laura Treimane, Pasaules Dabas Fonda projekta vadītāja.

Projekta ietvaros 3 gadu laikā Pasaules Dabas Fonds organizēs ikgadēju Aizstāvības akadēmiju un Vasaras skolu, veiks pētījumu par jauniešu interesēm un to uzskatiem par vides prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nākamo 10 gadu laikā, kā arī apmeklēs mācību iestādes un jauniešu centrus. Šogad Pasaules Dabas Fonds sniedz ieskatu vides aizsardzības aktualitātēs un interešu aizstāvības argumentācijas prasmēs jauniešiem no RTU Dizaina Tehnoloģiju institūta, Ventspils 2. vidusskolas, Ādažu vidusskolas, Daugavpils 17. vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Lielvārdes novada Jauniešu domes, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Limbažu jauniešu centra, Pļaviņu novada ģimnāzijas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Ventspils 4. vidusskolas, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, Priekules vidusskolas un Daugavpils Būvniecības tehnikuma.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Laura Treimane, Pasaules Dabas Fonda projekta vadītāja

ltreimane@pdf.lv, T.: 28288090

 

2020-12-07