Jaunumi
Izsludina konkursu Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi:

 • Vada un nodrošina Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Kontrolē bāriņtiesas noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;
 • Nodrošina bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Uzraudzības padomei pēc tās pieprasījuma;
 • Pārstāv bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • Vada bāriņtiesas sēdes.

Prasības bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendentiem:

Atbilstība Bāriņtiesu likuma 10. pantā un 11. pantā izvirzītajām prasībām:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • Persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • Persona, kura ieguvusi akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktā Eiropas kvalifikācijas ietvara struktūrās 7.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē vai persona, kurai ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
 • Persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • Pieredze vadošā amatā ne mazāka kā 3 gadi;
 • Bāriņtiesu, sociālā vai jurista darba pieredze (kā priekšrocība);
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasmes darbā ar datortehniku (Word, Excel);
 • Nevainojama reputācija;
 •  Svešvalodu zināšanas profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu pašvaldību komandā;
 • Labus darba apstākļus, darba vietu Cēsīs, J.Poruka ielā 8;
 • Atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgas grupai  1382,00 EUR

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi līdz 2020.gada 31. jūlijamAmatas novada, Drabešu pagasta “Ausmās” vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: amatasdome@amatasnovads.lv ar norādi “Pieteikums Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas priekšsēdētāja amata konkursam”. 

Pašvaldību iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” bāriņtiesas priekšsēdētāja amata atklātā konkursa nolikums: šeit

 

 

 

 

2020-06-25