Jaunumi
Pateicība deju izrādes „No zobena saule lēca” dalībniekiem - Līgatnes novada deju kolektīvam "Zeperi"

 „Ir radīšanas priekā brīnums
un izdošanās – piepildījums”

Nezinu, kurš no pasaules gudriniekiem ir šo rindu autors, bet kāds no
kolektīviem man pēc izrādēm uzdāvināja medus burciņu ar šādu uzrakstu.
Paldies. Tik precīzi šai situācijai. Brīnums notika un šobrīd es neesmu
vienīgais, kas izjūt piepildījumu.

Paldies Jums par brīnumu, par piepildījumu. Paldies par uzticēšanos mums ar
savu piekrišanu iesaistīties dejas izrādes uzvešanā. Paldies, ka motivējāt
savus dejotājus it visā viņu darbībā. Paldies, ka savu mēģinājumu laikā,
kad varējāt strādāt ar obligāto repertuāru, veltījāt savu darbu „Zobenam”.
Paldies par Jūsu katra un katra Jūsu dejotāja atvērto un pozitīvo attieksmi
pret visu notiekošo! Paldies, ka mums visiem kopā izdevās radīt, ko īpašu
ne tikai sev, bet arī citiem. Izdevās tautas deju pagriezt citā aspektā,
citā formā, kas ir saistoša ne tikai tautas dejas mīlētāju un dejotāju
paaudzēm, bet arī citādi domājošiem ļautiņiem un galvaspilsētas viesiem
svētku laikā.
Kopīgiem spēkiem mēs sasniedzām galveno uzstādīto uzdevumu - radīt ko
iedvesmojošu apkārtējiem cilvēkiem. Zinu, ka ļoti daudziem dalībniekiem
uzvedums lika iztaisnot „Latvieša” mugurkaulu. Paldies, paldies, paldies.
Šis nebija ne Daņiļeviča, ne Brikmaņa, ne Aruma uzvedums. Mēs visi, visi
izrādē iesaistītie darījām sev uzticēto tik atbildīgi, ka gala rezultāts ir
uzlicis šinī jomā jaunu latiņu. Esiet lepni par savu padarīto. Esiet lepni
par saviem dejotājiem.
Šis stāsts un uzvedums mūs vienoja, magnetizēja, jo tā tam vienkārši bija
jābūt. Šajā uzvedumā nenotika nejaušību jeb nejaušības bija tik daudz, ka
noteikti mēs ikviens pildījām kāda augstāka plānu.

 

Bija patiess gods ar Jums sadarboties,
Lai veicas citos darbos, uzņemieties lielus darbus un aiciniet tajos
piedalīties arī „Katvarus”.

Projektu vadītājs Edžus Arums


 
2010-12-09
Laika ziņas
Aptaujas