Jaunumi
Mēs lepojamies! Patiesi pelnīta Latvijas Izglītības ministrijas atzinība

 Š.g. 13.oktobrī Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Gunita Liepiņa saņēmusi Latvijas Izglītības ministrijas atzinību par radošu pedagoģisko darbību un sasniegumiem iestādes izaugsmē un attīstībā. To pasniedza Amatas  novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska. Savu vadītāju sveikt bija sapulcējies iestādes kolektīvs.

Gunitai Liepiņai šogad aprit 20 gadi, kopš viņa uzsākusi pedagoģisko darbību. Savu darbu visu šo laiku veikusi augsti profesionāli, ar milzīgu aizrautību un radošumu. Viņa ir strādājusi gan kā pirmsskolas izglītības skolotāja darbā ar 5-6 gadīgiem bērniem, ļoti labi sagatavojot viņus skolai, gan kā mūzikas skolotāja, piedaloties ar saviem audzēkņiem rajona un valsts  mēroga konkursos. Pēdējos 5 gadus Gunita Liepiņa ir Līgatnes novada pirmsskolas iestādes vadītāja. Šo darbu viņa veic ar tikpat lielu degsmi un aizrautību. Viņas darbības laikā bērnu skaits iestādē dubultojies, ir atvērta jauna iestādes filiāle Augšlīgatnē ar 4 bērnu grupām. Šobrīd Līgatnes pirmsskolu apmeklē 136 bērni no visas tuvējās apkārtnes. Vadītājai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Līgatnes novada pašvaldību, ir atbalstīti daudzi projekti, kas veicinājuši iestādes attīstību. Viens no pēdējiem projektiem ir – jauna rotaļu laukuma un pastaigu taku izveide iestādei pieguļošajā teritorijā .Tas ir arī sekmīga   darba rezultāts ar bērnu vecākiem. Gunita Liepiņa pratusi viņus iedvesmot   veidot bērniem tīkamu, sakoptu apkārtni ar iespējām bērnu radošajām izpausmēm. Vadītājas izveidotā iestādes padome kopā ar iestādes pedagogiem meklē arvien jaunas iespējas bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstībai.

Arī iestādes kolektīvu Gunita Liepiņa prot veiksmīgi saliedēt kopēju mērķu sasniegšanai, viņa arvien mudina neapstāties pie paveiktā, bet meklēt jaunas iespējas izaugsmei. Mēs lepojamies ar savu vadītāju un vēlam viņai tikpat lielu sirds degsmi  arī turpmākajā darba cēlienā!
2011-10-14